SMS-lån

SMS-lån är något som blir allt vanligare och alltmer omdiskuterat i media. Det rör sig alltså om kortfristiga lån om förhållandevis låga belopp, ca 1 000 – 5 000 kronor, vilka ansöks om och beviljas via SMS.

Man bör vara försiktig med SMS-lån, men de kan likväl vara en bra finansieringsform i vissa undantagsfall. Därför har vi skrivit en mer utförlig guide som du hittar i menyn!


This entry was posted in Lån. Bookmark the permalink.

Comments are closed.