Olika räntesatser

Vi får många mail från besökare som undrar om skillnaden mellan “ränta” och “effektiv ränta” så här kommer en redogörelse för dessa två begrepp som förhoppningsvis gör arbetet att jämföra räntorna lite lättare:

Ränta – procentsats på det lånade beloppet som ska betalas med jämna mellanrum. Din direkta kostnad för lånet om man så vill. (Superenkelt räkneexempel: 10% ränta, 300 000 kr i lånat belopp => 0,1*300000=30 000 kr i ränta.)

Förutom räntan kan det emellertid finnas uppläggningsavgifter, aviavgifter och liknande som utgår från långivaren.

Effektiv ränta – alla kostnader för lånet presenterat som en procentsats. Här inkluderas alltså sådant som aviavgifter. Den effektiva räntan ser även till antalet betalningstillfällen per år. Ju fler utbetalningstillfällen, desto högre blir den  effektiva räntan.

Effektiv ränta må låta som ett bra mått, men det är inte alltid så enkelt. Den är väldigt komplicerad att räkna ut och ibland något missvisande. Konsumentverket har rekommenderat bankerna att ange en total kreditkostnad – vilket är ett mycket tydligare mått på den faktiska kostnaden för låntagaren. Framför allt på kortare krediter blir den effektiva räntan suspekt hög.

Summa summarum rekommenderar vi att man inte stirrar sig blind på den effektiva räntan. Att jämföra total kreditkostnad och den faktiska räntesatsen är oftast mycket lättare och tydligare!


This entry was posted in Lån. Bookmark the permalink.

Comments are closed.