Ord och begrepp

Här nedan har vi listat alla ord och begrepp du bör känna till när du ska ta ett lån:

Amortering - Avbetalning av lånet, d.v.s återbetalning av summan du faktiskt lånat exklusive ränta

Annuitetslån - Lån där man varje period betalar tillbaka precis lika mycket varje gång. I beloppet inkluderas både räntan och amorteringen. Med annuitet istället för rak amortering blir totalsumman för dig som låntagare högre eftersom räntan inte sjunker lika långsamt, men å andra sidan vet du exakt hur mycket lånet kostar vid varje avbetalning.

Aviavgift - En fast avgift varje gång kreditinstitutet skickar en faktura till dig. Kan ofta undvikas genom att använda autogiro.

Autogiro - Ett automatiskt betalningssätt där du inte själv måste betala en faktura vid varje avbetalning. Istället dras summan automatiskt från ditt konto.

Bankdagar - Arbetsdagar, d.v.s. måndag – fredag.

Bankgiro - Ett system där man kopplar ett kortare nummer (bankgironummer) till ett längre kontonummer, vilket underlättar vid betalning. Med bankgiro kan man också se vem pengarna går till direkt i sin internetbank vilket ger ökad säkerhet.

Betalningsanmärkning - En anmärkning som kan uppstå hos Kronofogden om man inte betalat sina räkningar i tid. Innan anmärkning hos fogden uppstår får man flera varningar hemskickade. En anmärkning gör att det blir svårt att få lån, lägenheter m.m. och den kvarstår i registret i minst tre (3) år.

Blancolån - Lån där ingen säkerhet lämnas.

Borgen - Löfte från någon att betala en annans skuld om denna inte kan betala. Kan också vara “såsom för egen skuld” vilket innebär att den som lånat ut pengarna kan kräva igen skulden av vem han vill.

Borgensman - Den som går i borgen för någon annan (låntagaren).

Borgenär - Långivaren som gett ut lånet eller krediten.

Gäldenär - Låntagaren, d.v.s. den som är skyldig borgenären pengar.

Hypotekslån - Lån mot säkerhet i form av fast egendom, d.v.s fastigheter.

Kontantinsats - Den summa som betalas omedelbart vid köpet. Om du t.ex. köper en bil för 300 000 kronor och betalar 30 000 direkt och finansierar den övriga delen (170 000) genom lån, är kontantinsatsen 30000/300000=10%.

Kreditbesked - Svar från kreditinstitutet (långivaren) om man beviljats lånet (krediten) eller ej.

Kreditförsäkring - En slags försäkring som täcker låntagarens faktiska kostnad av ett lån.

Kreditgivare - Långivaren, alltså vanligen banken.

Kreditprövning - Ett test av din kreditvärdighet som vanligen görs av långivaren innan han godkänner (eller avslår) låneansökan. Det som primärt undersöks är sådant såsom inkomst, andra upptagna lån och dina månatliga kostnader. Låneinstituten får fram dessa uppgifter genom företag som exempelvis UC (Upplysningscentralen). Kort sagt är kreditprövningen en prövning av om du beräknas kunna betala igen lånet.

Likvid - Betalningen.

Lånebesked - Besked om lånet är godkänt eller ej.

Låneförmedlare - Ett fristående företag som förmedlar lån åt någon annan kreditgivare. Det vill säga en mellanhand.

Lånekalkyl - En kalkyl på hur mycket lånet kostar låntagaren, när det ska betalas igen, osv.

Lånelöfte - Löfte från långivaren att denna ger låntagaren ett lån när behovet uppstår. Oftast giltigt i 30 dagar. Lånelöftet används vanligen vid t.ex. bostadsköp så att man kan visa säljaren att man kan få ett lån för att betala bostaden.

Långivare - Företaget som betalar ut lånet till låntagaren.

Låneskydd - En försäkring om man exempelvis skulle bli arbetslös eller långvarigt sjuk som i sådana fall täcker kostnaden för lånet. Att ansöka om  låneskydd hos kreditgivaren underlättar inte sällan chanserna att få lånet beviljat eftersom riskerna för kreditgivaren då minskar.

Löptid - Tiden lånet innehas.

Mikrolån - Lån av lägre summor, ofta 1000-5000 kronor, som man ansöker om via telefon eller internet och som utbetalas direkt.

Mobillån - Mikrolån som görs via mobiltelefonen.

Privatlån - Lån för låga till medelstora belopp som oftast betalas ut utan att säkerhet lämnats (d.v.s. ett blancolån).

Procentenheter - Detta kan vi illustrera med ett snabbt räkneexempel: om räntesatsen höjs från 4% till 5%, då höjs den med 1% procentenhet. Procentenheter är det som till vardags ofta kallas “procent”. Procent däremot är egentligen den procentuella ökningen mellan räntesatserna. En ökning från 4% till 5% innebär i så fall en ökning på hela (5/4)-1=25%. Alltså: om din räntesats höjs från 4% till 5%, är ökningen en procentenhet eller 25 procent.

Reporänta - Räntan från Sveriges Riksbank. Höjs och sänks med jämna mellanrum.

Ränta - Din faktiska kostnad för att du får låna pengarna. En viss procentsats på det lånade beloppet som betalas med jämna intervaller förutom amorteringen. Räntan kan vara antingen bunden (på förhand avtalad till en viss procentsats) eller rörlig (procentsatsen rör sig upp och ner i samband med reporäntan).

Skuldebrev - Brev som påvisar att en skuld faktiskt finns mellan två parter (ex. kunden och banken). Kan vara av olika karatär (t.ex. löpande skuldebrev) och regleras i Skuldebrevslagen.

Snabblån - Lägre lånebelopp som vanligen återbetalas inom en månad.

Säkerhet - Det låntagaren lämnar i säkerhet för lånet. Om lånet inte betalas,  kan långivaren i princip ta det som lämnats i säkerhet.

Topplån - den “övre delen” av ett bolån som hamnar ovanpå bottenlånet. När du ansöker om ett bolån delar banken in lånet i två delar, en säker och en osäker. Den säkra delen är det som kallas för bottenlån och uppgår vanligen till 0-85% av köpesumman. Ett räkneexempel: ponera att du vill köpa en bostad för 100 kr. Din kontantinsats uppgår till 15%, dvs 15 kr. Du måste nu låna 85 kronor. Av dessa tycker banken att 75 är säkra, och ditt bottenlån blir således 75 kronor. Nu återstår 85-75=10 kronor, vilka kommer att utgöra ditt topplån. Räntan på topplånet blir vanligen högre varför man bör försöka hålla topplånet så lågt som möjligt.

Uppläggningsavgift - En fast avgift i samband med att man upptar ett lån från en långivare.

Återbetalningstid - Den tid lånet ska återbetalas på.

Comments are closed.