Konjunkturen

Sverige och Världen är på väg ur en stor och djup recenssion (dvs en kraftig lånkonjunktur) och av detta följer att det börjar bli lättare att få lån från kreditinstituten och bankerna. Både privatpersoner och företagare får det enklare att uppta lån med eller utan säkerhet från framför allt de stora bankerna, och lånen kan dessutom generellt sätt tas till lägre räntor och med bättre villkor än för något år sedan!


This entry was posted in Lån. Bookmark the permalink.

Comments are closed.